29.05.2022 r. – Niedziela uroczystość zesłania Ducha św.