Sakrament Chrztu Świętego (niezbędne czynności, dokumenty i dane)

Co należy zrobić?

  • Zgłoszenie przynajmniej miesiąc wcześniej chrztu w kancelarii parafialnej wraz z koniecznymi dokumentami i danymi
  • Zakup szaty chrzcielnej (tzw. białej szaty) i świecy
  • Przybycie do kościoła najpóźniej 15 min. przed sakramentem chrztu z kartkami od spowiedzi i zaświadczeniami rodziców chrzestnych

Konieczne dokumenty i dane:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • Dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania)
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (jeśli nie są z naszej parafii)
  • Kartki potrzebne do spowiedzi przed sakramentem chrztu dla rodziców i rodziców chrzestnych dziecka

Sakrament Chrztu Św. jest udzielany w każdą niedziele w czasie Mszy Św. odprawianej o godzinie 12.00. W szczególnych przypadkach w sobotę.

Powyższe dokumenty do chrztu to absolutna podstawa, bez której ceremonia nie może odbyć się w prawidłowy sposób. Pamiętaj o tym, aby odpowiednio wcześnie poinformować przyszłych rodziców chrzestnych o potrzebnych zaświadczeniach oraz wymaganiach (np. w postaci spowiedzi oraz jej potwierdzenia), aby mogli oni przygotować się w pełni do spełnienia swojej roli.

Chrzest Święty to z pewnością ogromne przeżycie dla rodziców i bliskich niemowlęcia oraz podniosła chwila dla wszystkich uczestników. Oprócz wymiaru duchowego i emocjonalnego warto jednak zwrócić uwagę na formalny aspekt tego wydarzenia. Aby dziecko mogło przyjąć swój pierwszy sakrament, wymagane jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do parafii, w której ma odbyć się uroczystość. Co ważne samą chęć ochrzczenia nowego członka rodziny warto zgłosić miesiąc lub dwa miesiące wcześniej, aby spełnić wszystkie procedury oraz formalności, a także przygotować się do wydarzenia.

Co jest potrzebne do chrztu rodzicom chrzestnym?

Podstawowe dokumenty, które należy przekazać do parafii, zostały wymienione powyżej, jednak warto zwrócić uwagę na sam fakt wymagań, jakie muszą spełnić rodzice chrzestni. Ich rola jest niezwykle istotna, zwłaszcza z punktu widzenia duchowych aspektów sakramentu Chrztu Świętego.

Po pierwsze, aby zostać matką lub ojcem chrzestnym, należy być praktykującym wyznawcą religii chrześcijańskiej (w Polsce w przeważającej większości jest to katolicyzm, jednak chrzest odbywa się również w kościele prawosławnym czy protestanckim). Jest to jednak nieformalne wymaganie i jego potwierdzenie znajduje się w zaświadczeniu wystawianym w parafii właściwej do miejsca zamieszkania. Rodzice chrzestni muszą spełnić ponadto dodatkowe wymagania:

  • Wiek powyżej 16 lat
  • Udzielony sakrament bierzmowania
  • Stan wolny lub życie w sakramentalnym małżeństwie