Sakrament Bierzmowania (niezbędne czynności, dokumenty i dane)

Co należy zrobić?

  • Zgłosić się do parafii  w VIII kl. Szkoły Podstawowej (wrzesień) w celu omówienia sposobu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
  • Uczestniczyć w spotkaniach parafialnych przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania (oprócz przygotowania w ramach katechezy szkolnej)
  • Uczestniczyć w parafii w Mszach św. i nabożeństwach
  • Zdać egzamin

Konieczne dokumenty:

  • Metryka chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią)
  • Zaświadczenie od  księdza ,katechety/ki o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania