Sakrament małżeństwa (niezbędne czynności i potrzebne dokumenty)

Co należy zrobić?

 • Przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem ustalenia dnia i godziny ślubu (należy przynieść metryki chrztu)
 • Ustalić termin spisania protokołu przedmałżeńskiego
 • Zgłosić zapowiedzi

Konieczne dokumenty:

 • Aktualne metryki chrztu, tj. wystawione z datą do 6 miesięcy wstecz
 • Dowody osobiste
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego
 • Zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy – ważne 3 miesiące) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • Data i miejsce Pierwszej Komunii Świętej
 • Kartki potrzebne do spowiedzi przed sakramentem małżeństwa
 • Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie https://narzeczeni.sosnowiec.pl
 • Powyższą informację wraz z linkiem należy umieścić na stronach parafialnych, co może ułatwić znalezienie pre-kan i rejestrację.
 • Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno.
 • Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (opłata pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane w poradni życia rodzinnego)
 • Narzeczeni mają możliwość wyboru Ośrodka prowadzącego nauki, w którym będą się przygotowywać do małżeństwa: Czeladź, Jaworzno, Olkusz i Wolbrom (jedynym ograniczeniem jest ustalona liczba miejsc na poszczególny termin kursu). Dlatego proszę zachęcić pary chcące zawrzeć ślub do rozpoczęcia przygotowania możliwie jak najwcześniej.
 • Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni jako para uczestniczyli w tym samym kursie.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Oficjalny dokument będzie wydrukowany na papierze kurialnym i będzie zabezpieczony wyciskaną pieczęcią.
 • Poza kursem przedmałżeńskim, narzeczeni są zobowiązani do odbycia 2 spotkań w poradni życia rodzinnego. Lista poradni i doradców współpracujących z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin jest dostępna na podanej powyżej stronie internetowej. Wybór doradcy jest dowolny.