Pielgrzymka do Lichenia (8-9.10.2022 r.) – fotorelacja